Disclaimer - Goedkopejurist.nl

Disclaimer – Goedkopejurist.nl

De inhoud van Goedkopejurist.nl is samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Mochten er desalniettemin onjuistheden of onregelmatigheden in voorkomen dan aanvaarden de beheerder/eigenaar daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijkheid. Aan de inhoud van Goedkopejurist.nl kunnen geen rechten worden ontleend. De beheerder/eigenaar aanvaarden voorts geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, onregelmatigheden en/of gedateerde informatie. Tevens zijn verstrekte adviezen of informatie, door de beheerder/eigenaar en/of de betreffende juristen, via e-mail van Goedkopejurist.nl dan wel op andere wijze, geheel vrijblijvend. De beheerder/eigenaar van Goedkopejurist.nl en/of de betreffende juristen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid van gegeven advies of inlichtingen, noch voor mogelijke schade als gevolg daarvan. De beheerder/eigenaar van Goedkopejurist.nl kan niet garanderen dat haar website virusvrij is. Een opdracht aan Goedekopejurist.nl heeft pas als aanvaard te gelden indien een door Goedkopejurist.nl aan u toegezonden opdrachtbevestiging door u voor akkoord is getekend en door de betreffende jurist retour is ontvangen. De algemene voorwaarden van Goedkopejurist.nl zijn steeds van toepassing.

Alle teksten worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van de beheerder/eigenaar van Goedkopejurist.nl.

© Goedkopejurist.nl | KvK 59566698 | info@goedkopejurist.nl