Bezwaar en beroep

Tegen elk overheidsbesluit waarbij u belanghebbende bent, kunt u als u het niet met het besluit eens bent,  in bezwaar- en beroep gaan. Vaak heeft u ook recht op een zogenaamd zienswijzegesprek. U kunt dan uw standpunt en eventuele bezwaren tegen het voorgenomen besluit mondeling toelichten.  Dit is geregeld in het bestuursrecht. Goedkopejurist.nl kan u dit werk uit handen nemen; zowel het opstarten als voeren van de procedure kunnen wij voor onze rekening nemen. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen in het zienswijzegesprek.

Wanneer bezwaar en beroep?

In bezwaar en beroep gaan kunt u bijvoorbeeld als u het niet eens bent met een opgelegde boete of last onder dwangsom, als u de Wet Arbeid Vreemdelingen overtreden hebt, een negatief BIBOB advies hebt gehad en geen vergunning krijg of als u het niet eens bent met een opgelegde dwangsom in verband met strijdige activiteiten met het bestemmingsplan.

Het is van belang u door een deskundig jurist bij te laten staan, omdat er in de Algemene Wet Bestuursrecht strikte termijnen gehanteerd worden en u niet met lege handen wilt staan. In het geval er sprake is van een spoedeisend belang kan er ook een voorlopige voorziening worden gevraagd: een spoedeisende, tijdelijke maatregel van de rechter.

Kies hieronder voor de hulp die u nodig heeft

Uitsluitend WO-geschoolde juristen

Klanten beoordelen ons met een 9,2

Vooraf duidelijkheid over kosten

            

Eerst even contact

Beoordelen rechtspositie

€350,- excl. btw

One juristen beoordelen uw rechtspositie en komen met een helder advies.

Uw probleem beoordeeld een een persoonlijk jurist
Conform de huidige wet en rechtspraak
Vooraf helderheid over het gehele traject

Bezwaar indienen

€795,- excl. btw

Onze juristen stellen voor u het bezwaar in en nemen het traject voor u uithanden.

Juridisch onderbouwd bezwaarschrift
Uw jurist gaat mee naar de hoorzitting
Inclusief beoordeling van de beslissing op bezwaar

Particulieren en ondernemers beoordelen onze dienstverlening met een 9,2

Beroep instellen

€1495,- excl. btw

Onze juristen stellen voor u het beroep in en nemen het traject voor u uit handen.

Uw jurist schrijft het beroepschrift
Uw jurist vertegenwoordigt u op de zitting en bespreekt de uitspraak met u 

Zoek het juiste product

U vind het juiste product en neemt contact met ons op als u daar hulp bij nodig heeft

Bestel het product dat u nodig heeft

U bestelt uw juridische hulp direct hierboven

Onze juristen gaan voor u aan de slag

Nadat uw bestelling voltooid is neemt uw jurist contact met u op en gaat aan de slag