Bibob bezwaar en beroep - Goedkopejurist.nl

Afwijziging vergunning DWH: Bibob

Afwijzing vergunning DWH

Is uw aanvraag voor een drank- en horecavergunning (DHW vergunning) afgewezen? Komt u niet door de Bibob heen?  Stel dan bezwaar in bij de gemeente. Wij kunnen u van dienst zijn bij gemeente bezwaar en beroep, inclusief het aanvragen van een voorlopige voorziening.  (algemeen bestuursrecht, omgevingsvergunning, bestemmingsplan, bibob,  weigering/intrekking vergunning beveiligingsorganisatie, weigering/intrekken toestemming korpschef/beveiligingspas, bezwaar GEMEENTE, bezwaar VOG, bezwaar uitkering), bezwaar / beroep kinderopvangtoeslagen en bezwaar / beroep boete SWZ Wet Arbeid Vreemdelingen + voorlopige voorziening.)

Eerst even contact

Wat wij voor u gaan doen

  • Wij gaan uw belangen behartigen gericht op uw specifieke situatie
  • Nadat u het juiste product heeft gekozen neemt onze jurist binnen een werkdag contact met u op
  • Wilt u eerst meer informatie, neem dan contact met ons op

Bestel direct het juridische product dat u nodig heeft!

Zienswijze indienen bij het bestuursorgaan

799Eenmalig

Wat is uw visie?

Zienswijze opstellen en versturen
Uw jurist vertegenwoordigt u bij het zienswijzegesprek
Uw jurist bespreekt het besluit met u

Hoger beroep instellen bij de Raad van State / Centrale Raad van Beroep

1800Eenmalig

In hoger beroep gaan

Hoger beroepschrift opstellen en versturen
Uw jurist vertegenwoordigt u op de zitting
en licht het hoger beroepschrift toe
Uw jurist bespreekt het vonnis met u

Particulieren en ondernemers beoordelen onze dienstverlening met een 8,9

Met de overheid heeft u vaak te maken; bijvoorbeeld als u van de gemeente geen drank- en horecavergunning krijgt of niet door de Bibob-keuring heen komt. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente?

In de Algemene Wet Bestuursrecht zijn een aantal basisprincipes opgenomen voor de totstandkoming van besluiten en het reageren daarop. Als de overheid een besluit neemt (“een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling”, ex art. 1:3 lid 1 Awb) staat daar voor een belanghebbende (“degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken”, ex art. 1:2 lid 1 Awb) een  (rechts)middel tegen open.

Als uw aanvraag voor een vergunning is afgewezen, kunt u bezwaar aantekenen. Dit kunt u zelf doen, maar ook een gemachtigde met de juiste juridische kennis. Dit bezwaar moet ingediend worden bij het bestuursorgaan dat het besluit in eerste instantie heeft genomen. Hierin moet u schriftelijk aangeven dat u het niet met het genomen besluit eens bent en waarom u het er niet mee eens bent. Vervolgens zal een ‘bezwaarschriftencommissie’ u uitnodigen voor een hoorzitting, waar u mondeling uw verhaal kunt doen. Het bestuursorgaan neemt vervolgens een nieuw besluit; de ‘beslissing op bezwaar’.

Wordt er door het bestuursorgaan niet besloten zoals u gevraagd had? Dan kunt u het hogerop zoeken, bij de bestuursrechter. Ook hier geldt eenzelfde soort procedure; u moet een beroepschrift (laten) opstellen en indienen, het bestuursorgaan krijgt de gelegenheid om een verweerschrift op te stellen en in te dienen en de rechter zal een zitting bevelen. Tenslotte wordt uitspraak gedaan. In veel gevallen leggen partijen zich hier bij neer, soms wordt ook  hoger beroep ingesteld.

In dit stadium, maar eigenlijk al in de voorfase (bijvoorbeeld bij de aanvraag van een vergunning, toeslag of uitkering), is het verstandig om deskundig juridisch advies in te winnen; u staat namelijk in veel gevallen tegenover een hele juridische afdeling! Derhalve is het zaak u in een zo vroeg mogelijk stadium te laten adviseren en uw belangen te laten behartigen door een expert. Het team van Goedkopejurist.nl is u hierbij graag van dienst!