Inspectie SZW bezwaar en beroep - Goedkopejurist.nl

Inspectie SZW bezwaar en beroep

Inspectie SZW bezwaar en beroep

Heeft uw bedrijf of heeft u een boete gekregen van de inspectie SZW? Bij overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen legt de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) boetes op. Stel bezwaar in bij de inspectie SZW. Wij kunnen u van dienst zijn bij inspectie SZW bezwaar en beroep, inclusief het aanvragen van een voorlopige voorziening.  (algemeen bestuursrecht, omgevingsvergunning, weigering/intrekking vergunning beveiligingsorganisatie, weigering/intrekken toestemming korpschef/beveiligingspas, bezwaar INSPECTIE SZW, bezwaar VOG, bezwaar uitkering), bezwaar / beroep kinderopvangtoeslagen en bezwaar / beroep boete SWZ Wet Arbeid Vreemdelingen + voorlopige voorziening.)

Eerst even contact

Wat wij voor u gaan doen

  • Wij gaan uw belangen behartigen gericht op uw specifieke situatie
  • Nadat u het juiste product heeft gekozen neemt onze jurist binnen een werkdag contact met u op
  • Wilt u eerst meer informatie, neem dan contact met ons op

Bestel direct het juridische product dat u nodig heeft!

Zienswijze indienen bij het bestuursorgaan

799Eenmalig

Wat is uw visie?

Zienswijze opstellen en versturen
Uw jurist vertegenwoordigt u bij het zienswijzegesprek
Uw jurist bespreekt het besluit met u

Hoger beroep instellen bij de Raad van State / Centrale Raad van Beroep

1800Eenmalig

In hoger beroep gaan

Hoger beroepschrift opstellen en versturen
Uw jurist vertegenwoordigt u op de zitting
en licht het hoger beroepschrift toe
Uw jurist bespreekt het vonnis met u

Particulieren en ondernemers beoordelen onze dienstverlening met een 8,9

Als de Inspectie SZW u een boete oplegt, heeft dit ingrijpende gevolgen. Overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV boete) wordt bestraft met een boete van  € 12.000,- per vreemdeling voor een bedrijf en         € 6.000,- per vreemdeling voor een eenmanszaak of particulier. Ook kan de Arbeidsinspectie een boete van €2.250,- per vreemdeling opleggen als het paspoort niet bewaard is of vals blijkt!

Indien u als werkgever een buitenlandse werknemer, zonder tewerkstellingsvergunning (TWV) laat werken, kunt u hoge boetes krijgen. Dit geldt niet voor EU-onderdanen (uitgezonder Kroaten); wel dient de werkgever altijd een kopie te bewaren van het paspoort van de werknemer. Uitgangspunt van de WAV is de zogenaamde ‘ketenaansprakelijkheid’: elke partij in de keten van (onder)aannemers krijgt een boete opgelegd; voor één vreemdeling kunnen dus meerdere boetes worden uitgeschreven. Daarnaast is sprake van een zeer ruim ‘werkgeversbegrip’: er hoeft geen arbeidsovereenkomst te zijn of een gezagsverhouding tussen de werkgever en werknemer; enkel het feit dat in opdracht is gewerkt is voldoende, ook al gaat het om een vriendendienst zonder dat daar een vergoeding tegenover staat, Laat u daarom goed voorlichten, onze juristen hebben hier ruime ervaring mee!

Indien u aan de inspectie SZW een boete moet betalen, heeft dit ingrijpende financiële gevolgen. Wilt u dit niet en wilt u inspectie SZW bezwaar en beroep aantekenen? Goedkopejurist.nl kan u hierbij van dienst zijn. In veel gevallen kunnen wij ervoor zorgen dat de opgelegde boete uiteindelijk wordt gematigd. Veilig, vakkundig, voordelig!