Payrollmedewerker en ontslag

Situatie voorheen payrollmedewerker

Op het moment dat er een payrollmedewerker binnen uw bedrijf werkzaamheden verricht, is deze medewerker niet bij u in dienst. De medewerker is namelijk in dienst bij het payrollbedrijf. Op het moment dat u bijvoorbeeld geen werk meer beschikbaar heeft voor de payrollmedewerker, dan dient niet u, maar het payrollbedrijf een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. Voorheen was het vrij simpel voor het payrollbedrijf om een ontslagvergunning te bemachtigen. Op grond van de voormalige beleidsregels van het UWV, verkreeg je als payrollbedrijf bijvoorbeeld automatisch een ontslagvergunning indien de opdracht door de opdrachtgever werd ingetrokken. Per 1 januari 2015 zijn de regels echter gewijzigd.

De huidige situatie payrollmedewerker 

Payrollmedewerkers krijgen nu meer ontslagbescherming. Het is niet meer zo eenvoudig voor het payrollbedrijf om een ontslagvergunning te krijgen op het moment dat de opdrachtgever zijn opdracht besluit in te trekken. Het UWV zal dezelfde criteria gaan hanteren, die worden gehanteerd indien er een vaste werknemer voor ontslag wordt aangedragen. Deze verandering is voor u, als opdrachtgever, ook van belang. Besluit u om uw opdracht in te trekken op grond van bedrijfseconomische redenen, dan moet u aantonen dat er voldaan is aan de voorwaarden voor een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen. U zult dus moeten aantonen dat er arbeidsplaatsen komen te vervallen en dat er is voldaan aan het afspiegelingsbeginsel. Uw omstandigheden worden dus ook bekeken. Besluit u om uw opdracht in te trekken, vanwege het disfunctioneren van de payrollmedewerker, dan verkrijgt het payrollbedrijf alleen toestemming voor het geplande ontslag van het UWV, indien er aan de voorwaarden voor een ontslag wegens disfunctioneren wordt voldaan.

Toepassing van nieuwe wetgeving payroll

Deze regelingen gelden voor alle payrollovereenkomsten die op of na 1 januari 2015 in werking zijn getreden, dan wel in werking zullen treden. Vanaf 1 juli 2015 zal bovenstaande ook van toepassing zijn op de bestaande payrollovereenkomsten.

Gevolg

Voor u, als ondernemer, is het nog van belang om te weten dat het niet meer mogelijk is om binnen 26 weken na toestemming voor het ontslag van de payrollmedewerker, een andere medewerker aan te nemen voor het uitvoeren van de werkzaamheden die door de payrollmedewerker werden uitgevoerd, zonder de payrollmedewerker de mogelijkheid te hebben geboden om de werkzaamheden onder dezelfde voorwaarden te hervatten.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via info@goedkopejurist.nl, of bel ons op 0172 – 793 939 en vraag naar onze gunstige tarieven.